Αποστολή Ειρήνης στη Χιλή

Categories: Επικαιρότητα

Έκκληση από: Το Ελληνοχιλιανό Ινστιτούτο, που κατοικοεδρεύει στο Σαντιάγο, Χιλή Εκτύπωση

Προς: Τη Βαλκανική Αμφικτυονία – Σύνδεσμο Νέων Βαλκανικών Χωρών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Ελλάδα

Θέμα: Πραγματοποίηση Αποστολής Ειρήνης στη Χιλή, διά μέσου παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες από το σεισμό της 25.02.2010 και Αποστολή Αδελφοποίησης και Συνεργασίας με την Ελληνική Ομογένεια της Χιλής και το Πανεπιστήμιο της Χιλής

Έχουμε την τιμή ν’ απευθυνθούμε σε σας, εκπροσώπους της Βαλκανικής Αμφικτυονίας- Συνδέσμου Νέων Βαλκανικών Χωρών, Οργάνωσης Μη Κυβερνητικής- Μη Κερδοσκοπικής, που ως σκοπό έχει την προσέγγιση των Νέων της Ελλάδας και των Βαλκανίων με τους Νέους όλου του κόσμου μέσω προγραμμάτων ανθρωπιστικών και πολιτιστικών σε χώρες της Ευρώπης, των Βαλκανίων, της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, με σκοπό την πραγματοποίηση Αποστολής Ειρήνης διά μέσου παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες από το σεισμό της 25.02.2010, καθώς και Αποστολής Αδελφοποίησης και Συνεργασίας με την Ελληνική Ομογένεια της Χιλής και το Πανεπιστήμιο της Χιλής.

Ο πρωταρχικός λόγος για την πραγματοποίηση της Αποστολής Ειρήνης, που προτείνεται, είναι οι τεράστιες καταστροφές και οι ανθρώπινες ανάγκες που δημιουργήθηκαν από το σεισμό της 25ης Φεβρουαρίου 2010, που έλαβε χώρα στη Χιλή.

Οι ως άνω ανάγκες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με μεγάλες ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και σε ενδύματα, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν στο σύνολό τους για τον κόσμο που υποφέρει, λόγος και για τον οποίον ζητάμε την ευγενή σας συμπαράσταση και συμβολή.

Εξάλλου, η Αποστολή Αδελφοποίησης και Συνεργασίας συνδέεται με το πνεύμα διάδοσης και προβολής του Ελληνισμού στη Χιλή, για τους Έλληνες και τους Φίλους του Ελληνισμού, ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο τα θετικά κίνητρα και πρότυπα να προσφέρουν νέες δυνατότητες τόσο για πολιτιστική, εκπαιδευτική και κοινωνική συνεργασία και προσέγγιση μεταξύ των Νέων της Χιλής και της Ελλάδας, όσο και για την ανάπτυξη του τουρισμού σε αμφότερες τις χώρες.

Οι εν λόγω Αποστολές θα λάβουν χώρα σε περιοχές- κοινότητες που επλήγησαν και καταστράφηκαν από το σεισμό, και επίσης στο Σαντιάγο, πρωτεύουσα της Χιλής.

Το χρονικό διάστημα που προτείνεται για την πραγματοποίηση των Αποστολών είναι ο Αύγουστος 2010.

Για τους αναφερθέντες λόγους, σας παρακαλούμε να λάβετε πρόνοια σε συνεργασία με μας, εξετάζοντας τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων κι έτσι, να ευρεθεί για τις περισσότερο πληγείσες περιοχές της Χιλής η ποσότητα των χορηγιών εκείνων, που θεωρείται ιδανική για την κάλυψη των ως άνω αναγκών.

Ελπίζοντας ν’ ανταποκριθείτε θετικά για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων που αναφέρθηκαν, σας ευχαριστούμε πολύ και θα είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση.

Σαντιάγο, 6 Ιουλίου 2010

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοχιλιανού Ινστιτούτου

Ο Πρόεδρος

Όσκαρ Κάλφα

Leave a Reply


Επιστροφή στην Επικαιρότητα