12

Έκκληση από: Την Κοινότητα Erikana Villuwa της Σρι Λάνκα.

Για: Εκπαιδευτική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη Μέσω: Παροχής ενδυμάτων, καθαριστικών- απολυμαντικών υγιεινής για τουαλέτες και κοινόχρηστους χώρους, εκπαιδευτικού υλικού, ραπτομηχανών και προώθησης της συμμετοχής των νέων σε εκπαιδευτικές- πολιτιστικές δραστηριότητες Το παρόν πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Ομάδα 4- 5 Νέων, μελών της Βαλκανικής Αμφικτυονίας, ειδικά καταρτισμένων για τους κατωτέρω αναλυτικά περιγραφομένους τομείς δράσης, θα…