Οι Δράσεις μας

...και ταξιδέψαμε σε πόλεις και σε χώρες, κι είδαμε ανθρώπους και φυλές, που σε ανύποπτες στιγμές προηγουμένως θ’ αγνοούσαν εκείνοι την ύπαρξή μας,
κι εμείς το ότι κάποτε θα τους επισκεπτόμασταν