Καλώς ήλθατε στη Βαλκανική Αμφικτυονία

Σε μία εποχή, όπου ο εθελοντισμός σπανίζει και η πίστη σε ιδανικά και αξίες αντικαθίσταται ενίοτε από αδιαφορία και έμφαση στην υπεροχή του ανώδυνα επιτυχημένου και εύκολα κερδοφόρου, αποτελεί τιμή για εμάς να σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο της Μη Κυβερνητικής – Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Βαλκανική Αμφικτυονία», με την ελπίδα πως στις δικές μας αρχές και αναζητήσεις αντανακλώνται τα φιλάλληλα συναισθήματά σας και η διάθεσή σας να γνωρίσετε τους σκοπούς και τις δραστηριότητές μας.

Συνεπείς στον κύριο σκοπό μας για προσέγγιση, συνεργασία και συναδέλφωση των Νέων της Ελλάδας και ευρύτερα των Νέων των Βαλκανίων με τους Νέους όλου του κόσμου, με χαρά κι υπερηφάνια σας ξεναγούμε στην πολυετή διαδρομή της Βαλκανικής Αμφικτυονίας, μέσα από μία σειρά εκδηλώσεων, πρωτοβουλιών, αποστολών ειρήνης, αδελφοποιήσεων και εκατοντάδων διεθνών συνεργασιών, ενώ παράλληλα σας καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις, τις γνώσεις, το σώφρονα ενθουσιασμό κι ελπίδα μας με ομοτίμους μας απ’ όλο τον κόσμο, για να προσφέρουμε ενεργά και ουσιαστικά ως «Διπλωμάτες των Λαών» προσεγγίζοντας θέματα κοινά, πολιτιστικά, επιστημονικά, για την ειρήνη και τη συναδέλφωση των λαών.

Πιστεύοντας ότι είναι τιμή στον πολίτη να θέτει εθελοντικά τις υπηρεσίες του για το καλό του συνανθρώπου του, με τη Βαλκανική Αμφικτυονία επενδύουμε στη συμβολή σας για να είναι η επόμενη δραστηριότητά μας, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, πράγματι διαφορετική με εσάς συνοδοιπόρους. Το ταξίδι μας μόλις ξεκινά… Εις έναν καλύτερο κόσμο,

Δρ. Ελένη Μαντρατζή
Ιδρύτρια και Πρόεδρος της Βαλκανικής Αμφικτυονίας
Δικηγόρος

Τι είναι η Βαλκανική Αμφικτυονία

Η Βαλκανική Αμφικτυονία ιδρύθηκε το έτος 2002, με έδρα την Αθήνα. Είναι Οργάνωση Μη Κυβερνητική- Μη Κερδοσκοπική που βασίζεται στις αρχές και τα ιδεώδη των Αμφικτυονιών της Αρχαίας Ελλάδας και του Ο.Η.Ε.. Έχει στόχους και οράματα, που εναρμονίζονται με τις διαχρονικές αντιλήψεις για τους νέους και την κοινωνία για ευόδωση της ιδέας που προωθεί την ειρήνη και τον πολιτισμό. Αποσκοπεί στη δημιουργία υγιών προϋποθέσεων για συνένωση της φωνής και των δυνάμεων των Νέων των Βαλκανίων και των Χωρών όλου του Κόσμου, διά μέσου κοινωνικών, ανθρωπιστικών, επιστημονικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, ανά τον κόσμο. Προσβλέπει στην Προσέγγιση- Συνεργασία- Συναδέλφωση των Λαών και διοικείται από τη Γενική Συνέλευση των Μελών και το Διοικητικό Συμβούλιο και ελέγχεται οικονομικά από ειδική Ελέγκτική Επιτροπή. Η Βαλκανική Αμφικτυονία αναπτύσσει και διατηρεί ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών ανά τον κόσμο. Οι χώρες, που εμπίπτουν στους σκοπούς και δραστηριότητες της Βαλκανικής Αμφικτυονίας είναι αυτές των Βαλκανίων, της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Οι Σκοποί μας

  • Η δημιουργία και προαγωγή σχέσεων αλληλεγγύης, επικοινωνίας, ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των Νέων της Ελλάδας μεταξύ τους και με τους Νέους των Βαλκανίων και όλου του κόσμου.
  • Ο σεβασμός και η προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και η ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών.
  • Η προσφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και επισιτιστικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Η υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική φροντίδα και πρόνοια, την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η επιστημονική, πνευματική, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη για τη βελτίωση του πνευματικού, πολιτιστικού και βιοτικού επιπέδου και την οικονομική ανόρθωση ασθενέστερων τάξεων.

Πραγματοποιούμε το στόχο μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

  • Προωθώντας εκπαιδευτικά κι επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια, διαλέξεις, ομιλίες, προγράμματα ανταλλαγών νέων.
  • Συμμετέχοντας σε επιτροπές, συνδιασκέψεις, εκθέσεις κι εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην προώθηση των σκοπών του Συνδέσμου.
  • Πραγματοποιώντας αρμονική συνεργασία με τις ελληνικές κρατικές αρχές, τους κρατικούς Οργανισμούς και λοιπούς εθνικούς και διεθνείς αρμόδιους φορείς.
  • Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τη δημιουργία ηλεκτρονικών διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας.

Πόροι

Η Βαλκανική Αμφικτυονία ως Οργάνωση Μη Κυβερνητική – Μη Κερδοσκοπική στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές των μελών της, που ετησίως ανέρχονται στο ποσό των 10€, καθώς επίσης και στην κάθε είδους υποστήριξη, όπως μέσω δωρεών, χορηγιών και λοιπών συνεισφορών των μελών της, τρίτων, ιδιωτικών και δημοσίων φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού.